Gildeledelsen

 

2019 –

GILDEMESTER:

Finn Stevnhoved
Bakken 6
Toftlund
21 42 12 36

GILDEKANSLER:

Birgith Falkenberg
Jægerskoven 26
6520 Toftlund
29 72 15 33

GILDESKATMESTER:

Anna Bird
Toldbodgade 14
Toftlund
61 34 11 51

Gildemestre i Toftlund fra 1947 til nu:

Vagn Olsen 1947-51
Niels Høeg 1951-54
Valter Petersen 1954-56
Svend Jepsen 1956-57
Ejlief Johansen 1957-60
Ole Olesen 1960-62
Åge Ullerup 1962-64
Oluf Hansen 1964-66
Erik Bang 1966-68
Joacim Warncke 1968-70
Musse Skærlund 1970-72
Julius Hansen 1972-75
Carl Skærlund 1975-78
Elly Lindhard 1978-81
J.AA-Hansen 1981-83
Svend Mørk 1983-85
Birgit Nørgård 1985-87
Alice Meyer 1987-89
Aase Kjær 1989-92
Henry L. Schmidt 1992-94
Inger Heilmann 1994-95
Lykke Thomsen 1995-96
Henry L. Schmidt 1996-97
Doris Klockmann 1997-99
Anna Bird 1999-2000
Astrid Mørk 2000-2003
Aase Kjær 2003-2005
Mogens Larsen 2005-2006
Aase Kjær 2006-2007
Erik G. Sørensen 2007-2010
Inge Marie Degenkolw 2010-2012
Erik G. Sørensen 2012-2013
Else Marie Sønderup Tarp 2013-2019
Finn Stevnhoved 2019-