Gildenyt

Redaktør:

Ruth Carstensen
Blæsbjerg 4
6510 Gram
Mobil nr. 30 35 55 68
ruth.carstensen7@gmail.com

Gildenyt udkommer 11 gange om året.

Gildebrødre forventes løbende at komme med indlæg om, hvad der sker i grupperne.

Den arrangerende gruppe omtaler det efterfølgende arrangement i Gildenyt.