Indmeldelse

Alle tidligere spejdere og alle nuværende spejderledere – uanset korps – kan optages i gildet.

Desuden optages interesserede medlemmer af spejdernes forældreråd, og i det hele taget enhver, som går ind for ideen bag spejderbevægelsen og Sct. Georgs Gilderne og har lyst til at deltage aktivt i gildets arbejde.

Enhver af ovennævnte er velkommen som gæst ved gildets arrangementer, for at prøve, om det er en god ide at blive medlem.

For personer, som ikke har været medlem af et spejderkorps, gælder særlige optagelsesbetingelser.
Hvis du er interesseret i at deltage i nogen af vores arrangementer for evt. senere indmeldelse kan du henvende dig til: Gildemesteren.

Højbordseffekter.

Gildeloven håndskrevet på skind af Elly Lindhart omkring 1978, da gildeloven blev fornyet.