Programoversigt

2018/2019:

Maj:
Den 6.
Frit arrangement.Af gruppe III
Juni:
Den 7.
Friluftsgildehal, 5. min. v/Ella.Af gruppe IV
August:Frit arrangement.Af gruppe I
September:
Den 22.
Miniløb.Af gruppe II
Oktober:
Den 11.
Fødselsdagsgildehal.
5. min. v/Jens Christian
Af gruppe III
November:
Den 11.
Frit arrangement. Festgudstjeneste kl. 1030 i Toftlund Kirke. Efterfølgende frokost i Spejderhuset Toftlund.Af gruppe IV
December:
Mandag, den 10. dec.
Frit arrangement. Af gruppe I
Januar:
Den 10.
Nytårsgildehal i Agerskov.
5. min. v/Jørn
Af gruppe II
Februar:
Den 7. febr.
Frit arrangement.Af gruppe III
Marts:
Den 7.
Gildeting i Toftlund.Af gruppe IV
April:
Den 25.
Sct. Georgs Gildehal i AgerskovAf gruppe I

De indendørs faste arrangementer finder normalt sted kl. 19.00, hvis ikke andet er anført i indbydelsen.

Husk: Gildetørklæde bruges ved de udendørs arrangementer.