Programoversigt

2019/2020:

Maj: Frit arrangement.Af gruppe II
Juni:
Den 12.
Friluftsgildehal, 5 min. v/Jørn.Af gruppe III
August:
Den 22.
Aftenarrangement. Tur til Draved skov. Af gruppe IV
September:
Den 21.
Miniløb fra Ravnehuset i Agerskov.Af gruppe I
Oktober:
Den 10.
Fødselsdagsgildehal i Spejderhuset Toftlund, 5 min. v/Birgith F.Af gruppe II
November:Frit arrangement. Af gruppe III
December:Frit arrangement. Af gruppe IV
Januar:
Den 9.
Nytårsgildehal i Agerskov.
5 min. v/Heine.
Af gruppe I
Februar:Frit arrangement.Af gruppe II
Marts:
Den 5.
Gildeting i Toftlund.Af gruppe III
April:
Den 23.
Sct. Georgs Gildehal i AgerskovAf gruppe IV

De indendørs faste arrangementer finder normalt sted kl. 19.00, hvis ikke andet er anført i indbydelsen.

Husk: Gildetørklæde bruges ved de udendørs arrangementer.