Programoversigt

2021/2022:

Maj: Frit arrangement.Af gruppe I
Juni:
Den 9. kl. 19.
Friluftsgildehal. 5 min. ved Elly.Af gruppe II
August:
Den
Frit arrangement - ud i det blå.Af gruppe III
September:
Den 17.
Miniløb.Gildeledelsen arrangerer og uddelegerer til samtlige grupper.
Oktober:
Den 6.
Fødselsdagsgildehal i Spejderhuset Toftlund.
5 min. ved Finn.
Af gruppe I
November:Frit arrangement. Af gruppe II
December:Frit arrangement. Af gruppe III
Januar:
Den 5.
Nytårsgildehal i Spejderhuset Toftlund
5 min. v/Birgit N.
Af gruppe I
Februar:
Frit arrangement.Af gruppe II
Marts:
Den 2.
Gildeting i Spejderhuset Toftlund.Af gruppe III
April:
Den 20.
Sct. Georgs Gildehal i Spejderhuset ToftlundAf gruppe I

De indendørs faste arrangementer finder normalt sted kl. 19.00, hvis ikke andet er anført i indbydelsen.

Husk: Gildetørklæde bruges ved de udendørs arrangementer.